Privatlivspolitik 

1.Generelt 

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om vores kunder og samarbejdspartnere. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor. 

Wbalance ApS
CVR: 42823678
Agro Food Park 13
8200 Aarhus N
Danmark
Tlf: +45 50 70 68 35
E-mail: info@wbalance.dk 

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, så kan du kontakte os via info@wbalance.dk 

2.Behandlingsaktiviteter 

2.1.Besøg på hjemmeside 

Når du besøger vores hjemmeside, www.wbalance.dk så anvender vi cookies for at hjemmesiden kan fungere til brug for markedsføring og statistik mv., Du kan læse mere om, hvilke personoplysninger der behandles, opbevaringstid, hjemmelsgrundlaget/ene for behandlingen mv. i afsnit 8 herunder. 

2.2.Kommunikation med potentielle kunder 

Hvis du har spørgsmål til vores side, eller ønsker at høre mere om vores produkter og ydelser, så kan du kontakte os via: 

Tlf: +45 50 70 68 35 

E-mail: info@wbalance.dk 

Herigennem vil vi behandle dine personoplysninger, så vi kan indgå i en dialog med dig fx svare på spørgsmål om vores produkter og ydelser. Vi behandler kun den information, som du giver os i forbindelse med vores kommunikation. Vi vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger: navn, e-mail og telefonnummer. 

Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f. 

Vi sletter vores kommunikation med dig, når det står klart om du ønsker vores ydelser eller ej. 

2.3.Kunder 

Vi har behov for at kommunikere med vores kunder, så vi sikrer os, at ydelsen leveres korrekt. Herigennem kan vi behandle oplysninger om navn, adresse, ydelser, særlige aftaler, betalingsinformationer og lignende omkring bestilling, fakturering og levering af varer på vores webshop, købshistorik, markedsføring (konkurrencer, begivenheder, tilbud, fordelsklubber osv.), statistik og reklamationer mv. 

Såfremt du tilmelder dig vores nyhedsservice, vil også opbevare dit navn, e-mail og telefonnummer, så længe du abonnerer på nyhedsbrevet. 

Hjemlen til at behandle disse personoplysninger er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b. 

Når ydelsen er leveret og eventuelle udestående er afsluttede, så vil vi umiddelbart herefter slette personoplysningerne. 

2.4.Bogføring 

Vi skal gemme alle regnskabsbilag jf. bogføringsloven. Det betyder, at vi gemmer fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse samt ydelsesbeskrivelse. 

Vores hjemmel til at behandle personoplysninger til bogføringen er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1 litra c. 

Vi opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år efter at indeværende regnskabsår er afsluttet. 

2.5.Jobansøgninger 

Vi tager glædeligt imod jobansøgninger med henblik på at vurdere om de matcher et ansættelsesbehov i vores virksomhed. Kategorier af personoplysninger og tilsvarende behandlingsgrundlag, som du sender til os i denne forbindelse, så som CV, jobansøgning, karakterer, referencer, billede, digitale fodspor mv, vil blive behandlet som fremgår herunder. 

Hvis du sender din jobansøgning til os, så er vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f. 

Hvis du har sendt en uopfordret ansøgning, så vil vi med det samme vurdere om din ansøgning er relevant, og herefter slette dine oplysninger igen, hvis der ikke er et match. 

Hvis du har sendt en ansøgning til et opslået job, så vil vi bortskaffe din ansøgning i det tilfælde, at du ikke ansættes, og umiddelbart efter at den rette kandidat er fundet til jobbet. 

Hvis du indgår i et rekrutteringsforløb og/eller ansættes til jobbet, så vil vi give dig særskilt information om hvordan, at vi behandler dine personoplysninger i denne forbindelse. Dine data opbevares i op til 6 måneder. Du kan altid se, hvilke oplysninger, vi har, og bede om at få dem slettet. 

3.Databehandlere 

Få kan klare alt selv, og det samme gælder os. Vi har derfor samarbejdspartnere, samt benytter os af leverandører, hvoraf nogle kan være databehandlere. 

Eksterne leverandører kan eksempelvis levere systemer til at organisere vores arbejde, services, rådgivning, IT-hosting eller markedsføring. 

[Oprems eventuelt dine databehandlere med virksomhedsnavn + formålet med behandlingen] 

Det er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles ordentligt. Derfor stiller vi høje krav til vores samarbejdspartnere, og vores partnere skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet. 

Vi indgår derfor databehandleraftaler herom med virksomheder (databehandlere), der håndterer personoplysninger på vores vegne for at højne sikkerheden af dine personoplysninger. 

4.Videregivelse af personoplysninger 

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand. Vi videregiver dog relevante kontaktoplysninger om dig til eksterne fragtfirmaer, hvis du har købt en vare på vores webbutik, som vi efterfølgende skal sende til dig. 

5.Profilering og automatiserede afgørelser 

Vi foretager ikke profilering eller automatiserede afgørelser. 

6.Tredjelandeoverførsler 

Vi benytter som udgangspunkt databehandlere i EU/EØS, eller som opbevarer data i EU/EØS. 

I nogle tilfælde er dette ikke muligt, og her kan der benyttes databehandlere udenfor EU/EØS, hvis disse kan give dine personoplysninger en passende beskyttelse. 

7.Behandlingssikkerhed 

Vi holder behandlingen af personoplysninger sikker ved at have indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger. 

8.De registreredes rettigheder 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os, så vi kan hjælpe dig med dette. 

8.1.Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 

8.2.Ret til berigtigelse (rettelse) 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

8.3.Ret til sletning 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

8.4.Ret til begrænsning af behandling 

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

8.5.Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 

8.6.Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. 

8.7.Tilbagetrækning af samtykke 

Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage. 

8.9.Klage til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 

Vi vil generelt opfordre dig til at læse mere om GDPR, så du er opdateret på reglerne. 

Version [1.0]